जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   धुन्चे,रसुवा   ०११-४९०१००,९८४९५७७०३२   dhorasuwa@policeoffice.gov.np   राजेन्द्र अधिकारी     विस्तृत विवरण


किंगडम इनवेस्त्मेंट नेपाल (KIN)

गैर-सरकारी   नेपालगञ्ज,बाँके   ९८०२६२१५८०   radhika.kinepal@gmail.com   राधिका गिरी     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (सरकारी) (DPO)

सरकारी   कालिमाटी,काठमाडौँ   ०१-४२८६९६९,९८५१२८१२४०   wcsc_kathmandu@nepalpolice.gov.np   पुर्णिमा कुमारी चन्द     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   नेपालगञ्ज, बाँके   ०८१५२६१११,०८१५२४३९५     बसन्त पन्त     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   महेन्द्रनगर, कन्चनपुर   ९८५८७९०२०८   gdrychand@gmail.com   दमकला कार्की     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेल (DPO)

सरकारी   नुवाकोट   ०१०-५६०१९९,९८४५०३७९०९     सुकुमाया तामांग     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   धुलिखेल   ०११-४९०१००,९८४९५७७०३२     सिता श्रेष्ठ     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   भैरवहा, रुपन्देही   ०९१०५२११५३,५२११५०,९८५८४२५५५५     सैलेश्वोरी बोहरा     विस्तृत विवरण


जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (DPO)

सरकारी   गोर्खा   ०६४-४२०२३७   dpogorkhawomancell@gmail.com   मोहन कुमार खड्का     विस्तृत विवरण