जिल्ला प्रहरी कार्यालय,महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र  (सरकारी) पछाडी फर्कनुहोस्


ठेगाना:

हेटौडा-१०

सम्पर्क व्यक्ति:

मिरा चौधरी

फोन नं./मोबाइल नं.:

०५७-५२३०९९

वेबसाइट:


उपलब्ध सेवाहरु नि:शुल्क/अनुदान सेवा लिन योग्य व्यक्ति सेवाप्राप्त गर्नका निमित्त चाहिने आवश्यक कागजात
१. परामर्श नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • घरेलु हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरु
 • पिडितको पिडितको निबेदन
 • प्रहरी रिपोर्ट
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
२. मुद्धा दर्ता नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • घरेलु हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरु
३. कानूनी सहायता नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • घरेलु हिंसा पीडित तथा प्रभावितहरु
 • पिडितको पिडितको निबेदन
 • प्रहरी रिपोर्ट
 • नागरिकताको प्रतिलिपि

कैफियत :