1865.0

शिशु (०-५) 6.55%

4115.0

बालबालिका(६-१६) 14.45%

8461.0

युवा(१७-३२) 29.70%

9817.0

अधबैँसे(३३-५४) 34.46%

2453.0

बृद्ध(५५-६५) 8.61%

1774.0

जेष्ठ नागरिक(६५ - माथि) 6.23%

पुरुष

14558.0 51.11%

महिला

13920.0 48.87%

नखुलाईएको

7.0 0.02%

जम्मा जनसंख्या

28485.0 100%

जम्मा घरधुरी

6992 100%

स्थायी ठेगाना (घरधुरीको आधारमा)

स्थायी जन्म

6233.0

89.14%

बसाईसराई

369.0

5.28%

अस्थायी

63.0

0.90%

बसाइसराइ नभएको

327.0

4.68%

पुर्खोली भाषा (घरधुरीको आधारमा)
नेपाली 3727.0 53.30%
मैथिली 5.0 0.07%
भोजपुरी 2.0 0.03%
थारु 6.0 0.09%
तामाङ 1658.0 23.71%
नेवार 1220.0 17.45%
मगर 81.0 1.16%
बज्जिका 2.0 0.03%
उर्दु 1.0 0.01%
अवाधी 1.0 0.01%
लिम्बु 7.0 0.10%
गुरुङ 36.0 0.51%
थाहा नभएको 246.0 3.52%
 
जाति (घरधुरीको आधारमा)
क्षत्री 2353.0 33.65%
ब्राह्मण 412.0 5.89%
जनजाति 3815.0 54.56%
दलित 397.0 5.68%
मधेशी 13.0 0.19%
मुस्लिम 2.0 0.03%
धर्म (घरधुरीको आधारमा)
हिन्दु 5309.0 75.93%
बौद्ध 1236.0 17.68%
इस्लाम 2.0 0.03%
किँरात 3.0 0.04%
ईसाई 204.0 2.92%
निर्दिष्ट / अन्य 238.0 3.40%
शिक्षाको अवस्था (जनसंख्याको आधारमा)
पिएचडि 19.0 0.07%
एमफिल 19.0 0.07%
मास्टर डिग्री(स्नातकोत्तर) 734.0 2.58%
स्नाताक 2307.0 8.10%
उच्च विद्यालय 4734.0 16.62%
माध्यमिक 3851.0 13.52%
तल्लो माध्यमिक 2741.0 9.62%
प्राथमिक 3658.0 12.84%
सामान्य शिक्षा 9653.0 33.89%
असाक्षर 769.0 2.70%
बैदेशिक अध्ययन (जनसंख्याको आधारमा)
अष्ट्रेलिया 211.0 45.38%
यू.के 31.0 6.67%
यू.एस.ए 75.0 16.13%
अन्य (जापान, कोरिया, चाइना, ईन्डिया आदि) 148.0 31.83%
बैदेशिक रोजगारी (जनसंख्याको आधारमा)
गल्फ 364.0 42.92%
यूरोप 195.0 23.00%
एसिया 79.0 9.32%
अन्य (अष्ट्रेलिया, यू.के, अमेरिका आदि) 210.0 24.76%

खाना पकाउन प्रयोग गरिने इन्धन ( घरधुरीको आधारमा )

LP ग्याँस

6424.0 91.88%

मट्टीतेल

6.0 0.09%

दाउरा

211.0 3.02%

इन्डक्सन, बायो ग्यॉस, गोबर ग्यॉस, ईत्यादी

351.0 5.02%

फोहरमैला व्यवस्थापन (घरधुरीको आधारमा)

मल बनाउनु

2609.0 38.44%

निजि संकलन

1497.0 22.06%

महानगरको गाडीमा पठाउने

2447.0 36.05%

नखुलाईएको

232.0 3.42%

सवारी साधन (घरधुरीको आधारमा)

मोटर (चार पाङ्ग्रे)

466.0

10.26%

अटो (तिनपाङग्रे)

9.0

0.20%

मोटर साइकल/स्कूटर

3997.0

88.04%

साइकल/रिक्सा

66.0

1.45%

वार्षिक आम्दानी (घरधुरीको आधारमा)

१,००,०००/- भन्दा कम

1603.0

22.93%

१,००,००१/- देखि २,५०,०००/-

3222.0

46.08%

२,५०,००१/- देखि ४,००,०००

1446.0

20.68%

४,००,००१/- देखि ६,००,०००

447.0

6.39%

६,००,०००१/- देखि ८,००,०००

148.0

2.12%

८,००,०००१/- भन्दा माथि

126.0

1.80%

वार्षिक खर्च (घरधुरीको आधारमा)

१,००,०००/- भन्दा कम

1966.0

28.12%

१,००,००१/- देखि २,५०,०००/-

3411.0

48.78%

२,५०,००१/- देखि ४,००,०००

1210.0

17.31%

४,००,००१/- देखि ६,००,०००

256.0

3.66%

६,००,०००१/- देखि ८,००,०००

94.0

1.34%

८,००,०००१/- भन्दा माथि

55.0

0.79%

कृषि तथा पशुपालन (जनसंख्याको आधारमा)

कृषि फर्म

295 4.22%

मौरीपालन

63 0.90%

कृषिबाली

5063 72.41%

पशुपन्छि पाल्ने

6078 86.93%

महत्वपुर्ण स्थलहरुः

मन्दिर

146

पार्क

19

पोखरी

18

इनार/ पँधेरी/ धारा

51

स्तुपा/मूर्ति

23

शैक्षिक संस्था

45

व्यवसायिक संस्था

294

गुँठी

91

सरकारी कार्यलय

22

घाट

32

चौर

16

वित्तीय संस्था

83

गैर सरकारी संस्था्/क्लव

38

पर्यटन

20

उपभोक्ता

19

नदीनाला

10

स्वास्थ्य संस्था

28

कृषि तथा पशुपालन

51

वनजंगल

13

धार्मिक संस्था

21

शार्वजनिक स्थल

30

व्यवसायको किसिम (जनसंख्याको आधारमा)

ब्युटीपार्लर

28

मासु पसल

40

खुद्रा पसल

125

किराना पसल

207

जुत्ता पसल

18

होटल

70

खाजा पसल

75

मिनि मार्ट

4

रेस्टुरेन्ट

18

फलफुल पसल

7

तरकारी पसल

16

डेरी पसल

7