महिला तथा बालबालिका कार्यालय  (सरकारी) पछाडी फर्कनुहोस्


ठेगाना:

झापा

सम्पर्क व्यक्ति:

इन्दिरा ओझा

फोन नं./मोबाइल नं.:

०२३-४५५२५५

वेबसाइट:


उपलब्ध सेवाहरु नि:शुल्क/अनुदान सेवा लिन योग्य व्यक्ति सेवाप्राप्त गर्नका निमित्त चाहिने आवश्यक कागजात
१. पुनर्स्थापना केन्द्र नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • प्रहरी रिपोर्ट
 • चिकित्सकको रिपोर्ट
 • पीडित तथा प्रभावितहरुको निवेदन
१.१. मनोसामाजिक परामर्श नि:शुल्क
१.२. जीविकोपार्जन सहयोग नि:शुल्क
१.३. शिक्षा नि:शुल्क
१.४. स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क
१.५. कानूनी सहायता नि:शुल्क
१.६. सीपविकास सम्बन्धी तालिम नि:शुल्क
२. किशोरीका लागि जीविकोपार्जन सहयोग नि:शुल्क
 • १३-१९ का गरिब विपन्न र पीडित किशोरी
 • चिकित्सकको रिपोर्ट
 • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • पीडित किशोरीको समुह सदस्यताको प्रमाण
 • पीडित तथा प्रभावितहरुको निवेदन
 • प्रहरी रिपोर्ट
३. एकल महिला कोष नि:शुल्क
 • एकल महिला (सम्बन्द विच्छेद / विधवा/पिछडिएका / एकल अविवाहित)
 • दुई प्रति फोटो
 • एकल महिला भएको प्रमाणित हुने कागजात
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • परियोजना प्रस्ताब
 • सेवा खुलेको निवेदन
 • स्थानीय निकायको सिफारिस पत्र
३.१. कानूनी सहायता नि:शुल्क
३.२. स्वरोजगार नि:शुल्क
३.३. शिक्षा नि:शुल्क
३.४. सीपविकास सम्बन्धी तालिम नि:शुल्क
३.५. स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क
३.६. उद्धार तथा पुनर्स्थापना नि:शुल्क
३.७. सचेतना कार्यक्रम नि:शुल्क
४. मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पीडित तथा प्रभावितहरुको लागि तत्काल उद्धार कोष नि:शुल्क
 • मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • गाबिस/वार्ड सिफारिस पत्र
 • पीडित तथा प्रभावितहरुको निवेदन
 • प्रहरी रिपोर्ट
४.१. कानूनी सहायता नि:शुल्क
४.२. स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क
४.३. शिक्षा नि:शुल्क
४.४. सीपविकास सम्बन्धी तालिम नि:शुल्क
४.५. जीविकोपार्जन सहयोग नि:शुल्क
४.६. मनोसामाजिक परामर्श नि:शुल्क
४.७. सवारीसाधन खर्च नि:शुल्क
४.८. होटल खर्च नि:शुल्क
४.९. लत्ता कपडा नि:शुल्क
५. लैङ्गिक हिंसा बाट पीडित तथा प्रभावितहरुको लागि उद्धार कोष नि:शुल्क
 • लैङ्गिक हिंसा बाट पिडित तथा प्रभावितहरु
 • गाबिस/वार्ड सिफारिस पत्र
 • नागरिकताको प्रतिलिपि
 • पीडित तथा प्रभावितहरुको निवेदन
 • प्रहरी रिपोर्ट
५.१. कानूनी सहायता नि:शुल्क
५.२. स्वरोजगार नि:शुल्क
५.३. उद्धार तथा पुनर्स्थापना नि:शुल्क
५.४. बिऊ पुंजी नि:शुल्क
५.५. स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क
५.६. मनोसामाजिक परामर्श नि:शुल्क

कैफियत :